กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสรายุทธ โฉมฉิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาณุพงษ์ วงษาเนาว์
ครูอัตราจ้าง