รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 บ้านช้าง   ตำบลบ้านนา  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
เบอร์โทรศัพท์ 037381824 เบอร์แฟกส์ 037382419


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :